Premi Barbara H. Weil 2021

Premi Barbara H. Weil 2021 Per a Dones Artistes de les Illes Balears
Studio Weil va ser inaugurat per l’artista americana Barbara Weil a Port d’Andratx, al’edifici dissenyat per l’arquitecte Daniel Libeskind, no només per albergar la seva obra,sinó perquè en el futur altres artistes tinguessin l’oportunitat de formar part del seu llegat.Per aquest motiu es va crear la iniciativa Weil Art Exchange, una organització sense ànimde lucre que, amb el suport de William H Donner Foundation Inc, té la missió de legitimari donar a conèixer a artistes femenines de les Illes Balears. Per a això, en 2021 es posa enmarxa el primer
Premi Barbara H. Weil 2021 Per Dones Artistes de les Illes Balears. L’objectiu és donar visibilitat a artistes femenines emergents, reivindicant les novespropostes de dones creadores en contacte amb les illes, per tal de divulgar, promoure i fomentar la qualitat artística contemporània a les Illes Balears.
A qui s’adreça?
Hi poden participar dones artistes, nascudes o residents a les Illes Balears, a partir de divuit anys.
Com participar-hi?
Per participar es necessita enviar un dossier d’obra disponible en format PDF a bhweilaward@gmail.com que inclogui fotos i informació pertinent sobre les obres, un CVi informació de l’artista i dades de contacte. No s’acceptaran projectes que no s’enviïn a aquest compte de correu electrònic.
Selecció i premi
D’entre les propostes rebudes, el jurat escollirà entre deu i dotze artistes que instal·laran una de les seves obres a Studio Weil. El jurat basarà el seu criteri al dossier general del’artista i no en una obra concreta, de manera que les artistes seleccionades seran lliures d’escollir l’obra que serà exposada a Studio Weil a partir del mes d’agost de 2021.
D’entre les seleccionades, l’artista guanyadora rebrà una invitació per realitzar una estada de deu dies a la ciutat de Nova York, que inclourà viatge i manutenció. Allà tindràl’oportunitat de reunir-se amb diversos galeristes i mostrar-li el seu treball, així com visitar l’estudi d’artistes de renom que resideixen a la ciutat. L’objectiu d’aquest premi és quel’artista guanyadora pugui conèixer la cultura artística de Nova York, un dels centresmundials de l’art contemporani, i entaular relació amb la comunitat artística de la ciutat.

Condicions
La data límit per rebre projectes és l’ 1 de juliol de 2021.
La decisió es comunicarà abans de l’10 de juliol. A partir d’aquesta data, les artistes tindran deu dies naturals per comunicar quina serà l’obra que cadascuna exposarà a Studio Weil.
Les artistes podran instal·lar les seves obres a Studio Weil a partir de el 5 d’agost de 2021. La inauguració de la mostra serà el 10 d’agost de 2021 fins a febrer de 2022, subjecte a canvis a causa de la situació actual.
La guanyadora s’anunciarà el 27 d’agost de 2021.
Les artistes participants en l’exposició rebran 200 € d’honoraris.
Les artistes es faran càrrec de l’transport, muntatge i desmuntatge de l’obra. Studio Weil eludeix qualsevol responsabilitat en aquests processos. El jurat estarà compost de persones amb destacada experiència professional en el camp de les arts plàstiques. Es donarà a conèixer quan calgui.
Les obres que s’exposen a l’espai podran estar a la venda durant l’exposició. Weil Art Exchange és una fundació sense ànim de lucre, de manera que Studio Weil no actua com a galeria d’art. Per aquest motiu, en cas de venda, la gestió i el benefici anirà íntegrament a càrrec de l’artista i/o la galeria representant.
A l’enviar les propostes, les artistes accepten les condicions de el projecte.

Premio Barbara H. Weil 2021

Premio Barbara H. Weil 2021 Para Mujeres Artistas de las Islas Baleares:
Studio Weil fue inaugurado por la artista americana Barbara Weil en Port D’Andratx, no solo para albergar su obra, sino para que en el futuro otros/as artistas tuvieran la oportunidadde formar parte de su legado. Por ese motivo se creó la iniciativa Weil Art Exchange, una organización sin ánimo de lucro que, con el soporte de William H Donner Foundation Inc., tiene la misión de legitimar y dar a conocer a artistas femeninas de las Islas Baleares. Para ello, en 2021 se pone en marcha el primer Premio Barbara H. Weil 2021 Para Mujeres Artistas de las Islas Baleares.

El objetivo es dar visibilidad a artistas femeninas emergentes, reivindicando las nuevas propuestas de mujeres creadoras en contacto con las islas, a fin de divulgar, promover y fomentar la calidad artística contemporánea en las Islas Baleares.
¿A quién se dirige?
Pueden participar mujeres artistas, nacidas o residentes en las Islas Baleares, edad minima de 18 años.
¿Cómo participar?
Para participar se necesita enviar un dossier de obra disponible en formato PDF a
bhweilaward@gmail.com
que incluya fotos e información pertinente sobre las obras, un CV e información de la artista y datos de contacto.
No se aceptarán proyectos que no se envíen a dicha cuenta de correo electrónico.
Selección y premio
De entre las propuestas recibidas, el jurado escogerá entre diez y doce artistas que instalarán una de sus obras en Studio Weil. El jurado basará su criterio en el dossier general de la artista y no en una obra concreta, por lo que las artistas seleccionadas serán libres de escoger la obra que será expuesta en Studio Weil a partir del mes de agosto de 2021.
De entre las seleccionadas, la artista ganadora recibirá una invitación para realizar una estancia de diez días en la ciudad de Nueva York, que incluirá viaje y manutención. Allí tendrá la oportunidad de reunirse con diversos galeristas y mostrarle su trabajo, así como visitar el estudio de artistas de renombre que residen en la ciudad. El objetivo de dicho premio es que la artista ganadora pueda conocer la cultura artística de Nueva York, uno de los centros mundiales del arte contemporáneo, y entablar relación con la comunidad artística de la ciudad.

Condiciones
La fecha límite para recibir proyectos es el
1 de julio de 2021

La decisión se comunicará antes del 10 de julio.
A partir de dicha fecha, las artistas tendrándiez días naturales para comunicar cuál será la obra que cada una expondrá en Studio Weil.
Las artistas podrán instalar sus obras en Studio Weil a partir del
5 de agosto de 2021. La inauguración de la muestra será el 10 de agosto de 2021
hasta febrero de 2022, sujeto a cambios debido a la situación actual.
La ganadora se anunciará el 27 de agosto de 2021

Las artistas participantes en la exposición recibirán 200 € de honorarios.
Las artistas se harán cargo del transporte, montaje y desmontaje de la obra. Studio Weilelude cualquier responsabilidad en dichos procesos. El jurado estará compuesto de personas con destacada experiencia profesional en el campode las artes plásticas. Se dará a conocer cuando precise.
Las obras que se exponen en el espacio podrán estar a la venta durante la exposición. WeilArt Exchange es una fundación sin ánimo de lucro, por lo que Studio Weil no actúa como galería de arte. Por ese motivo, en caso de venta, la gestión y el beneficio correrá íntegramente a cargo de la artista y/o la galería representante.
Al enviar las propuestas, las artistas aceptan las condiciones del proyecto.
Atentamente,
El equipo.
Weil Art Exchange

Facebookinstagram Follow us